Dodavanje kupaca “Kako sam izliječio kratkovidnost”

Ovdje se dodavaju kupci knjige “Kako sam izliječio kratkovidnost”. Ženska imena dodaješ onakva kakva jesu (Ana, Marija..) a muškima dodaješ nastavak e, samo kada je to potrebno (Tomislave, Marine, Damire, Ivane), kada nije to potrebno onda bez nastavka e (Danko, Marko, Jura).

Korisnike dodaješ jednog po jednog i ako uspješno dodaš opet će ti se pojaviti ova stranica. Ako krivo upišeš email ili nešto, pojavit će ti se naslovna stranica knjige.